Inside The Same
Non-profit - Film

Elk jaar kiezen we vanuit FilmFolie een vrij project waar we onze sollidariteit en betrokkenheid willen uiten. Onze steun ging vorig jaar uit naar de stichting: Inside the same.

Een vereniging  in Nederland die als doel heeft het welzijn van kinderen met albinisme te bevorderen.

In Afrika worden albino's tot op de dag van vandaag nog steeds uitgemoord. De zogenaamde “Witchdoctors” geloven dat mensen met albinisme (MMA) magische krachten bezitten. Ze geloven dat ledematen, ingewanden en haar van MMA geneeskrachtig werkt, de toekomst kan bepalen en geluk brengt.

Er zijn steeds meer gevallen bekend waarin MMA aangevallen worden met machetes, op straat en zelfs in huis. Er worden zelfs aanslagen gepleegd op MMA, zelfs door eigen familieleden omdat er veel geld betaald wordt voor deze lichaamsdelen.

 

We ondervonden tijdens onze reis dat de regering dit liever in de doofpot stopt. Na 4 dagen onderhandelen met de plaatselijke autotiteiten kregen we met behulp van Josephat Torner(local activist) en Gabriëlle de Graaf(Inside the same) toch een blik in het  overvolle overheids-gesubsidieerde opvangkamp van Buhangija.

1/1